“Talán tapasztaltad azt mostanában, hogy a párkapcsolatod, házasságod hirtelen elnehezül, megjelennek benne problémák a semmiből, amelyek annyira rád települnek, hogy az elméd azt meséli, hogy ezeket fel sem lehet oldani, és lehet, hogy az egész kapcsolat csak egy káprázat volt.”

“Az is lehet, hogy azt tapasztalod, hogy visszaköszön közöttetek egy olyan mintázat, amiről azt hitted, hogy már rég feloldottátok, most mégis itt van, megújult erővel, és a fentebb leírt gondolatok és érzések kapcsolódnak hozzá.

Ha nem élsz most kapcsolatban, hanem a szerelmes társ hívásában vagy, akkor ezt úgy élheted meg, hogy hirtelen kiesel a jólétből, az élet élvezetéből, és a kapcsolat hiánya szinte teljesen maga alá temet, és elönt az az érzés, hogy áltattad magadat azzal, hogy ez valamikor is változni fog.

A jó hír az, hogy nem kell megijedned ezektől a helyzetektől, áldást rejtenek magukban. Mindez azért történik, mert benne vagyunk egy szakralismenyegzofelkészítő folyamatban, amely folyamatosan emeli a párkapcsolatokat, hogy be tudjuk fogadni azt a “Szakrális Menyegző” energiát, amely a Téli Napfordulóval ér el minket és árad szét a bolygó terében.

 A “Szakrális Menyegző” energiája érzékelésem szerint a Föld több olyan pontján keresztül árad be a Föld terébe, ahol az ősi időkben a Szakrális Menyegzőnek Szentelt Templomok voltak. Ez Egyiptom Edfu Temploma.

Edfuban áll Hórusz Temploma, ahová minden évben megérkezett Hórusz isteni párja Hathor Istennő Danderai Templomából, hogy Szakrális Menyegzőben egyesüljenek.”

Decemberben a Szakrális Menyegző energiák Földünk terébe áramlása előtt írtam ezeket a sorokat.

Nehéz a Szakrális Menyegző energiáját szavakkal leírni, mert számomra olyan érzés, ami túl van a szavakon. De megpróbálom mégis szavakkal átadni, Mária Magdaléna szavaival, melyek számomra leginkább felidézik az érzést:

“Az elválasztódás széttörte a látomást lélekre: férfira és nőre. Az elválasztottság létrehozta a vágyat az újra egyesülésre, a vágyat a látomásba, a forrásba való visszatérésre…A férfi és nő emlékezetébe kódolva hordozta a forrás, azaz a szellem ismeretét, melyet egy szóval Istennek nevezünk. Isten a férfiak és nők lelkébe ültette a magot, amely tárolta saját isteni származásuk emlékét. A magban ott volt Isten képe, férfié és nőé, minden életé, mely ugyanabba a családba, ugyanabba a lélekbe tartozik, és ugyanahhoz a szóhoz. A mag őrizte azon idő emlékét, amikor minden egy volt és azét, amikor ismét minden egy lesz. Mert újra minden egy lesz. Amikor minden egy, akkor házasság születik Isten, férfi és nő, a szó és az emberek, a látomás és a forma, a lélek és szellem között. És ebből a házasságból születik meg rend, belül és kívül, amely ugyanazt a valóságot tükrözi, melyet igazságnak nevezünk. Férfi és nő emlékezik majd a hívására, a rend igazsággá változik bennük, felismerik és lesz.” (Flo Aevia Magdalena, Emlékszem az Egységre, Mária Magdaléna története)

A Szakrális Menyegző energiája az az Egység-élmény, amely férfi és nő lelki és testi egyesüléséből születik, amely feloldja a különbözőség, különállóság illúzióját, ilyenkor a pár egyként áramlik a Lélek végtelen óceánjában és megpihen az EGYben, és ezzel rajtuk keresztül ez az energia kegyelemként árad szét a Világban. Olyan szép :-)

Természetesen én az edfui Szakrális Menyegző Templomhoz kapcsolódtam, és ennek a templomnak az üzenetére hangolódtam és adtam tovább meditációs anyagok formájában. A hanganyagokat megrendelheted most ismét:

SZAKRÁLIS MENYEGZŐ MEDITÁCIÓK

Edfuban a Szentélyek Szentélyét 13 helyiség öleli körbe, a tizenharmadik pont a Szentélyek Szentélye mögött van. Ebbe a tizenharmadikba vezet két oldalról hat-hat helyiség. A tizenhárom helyiség beavató út volt, hat lépés a Megszentelt Női energiába lépés, és hat lépés a Megszentelt Férfi energiába lépés felé. Ezt az utat járta be egyik oldalról a nő, másik oldalról a férfi, hogy aztán összetalálkozzanak a tizenharmadik helyiségben és eggyé váljanak a Szakrális Menyegzőben.

Az első terem azon illúzióinkat bontja le, hogy a szerelem megkopik, elmúlik, és ennek így kell lennie. A második terem a nemeken belüli versengésből segít kilépni (ez másképpen történik a férfiak és nők között, ezért itt két külön meditáció érkezik). A harmadik terem segít búcsút mondani azon elképzeléseknek, melyeket másoktól terhelten vettünk magunkra a szerelemmel kapcsolatban. A negyedik az a Kristály-Terem, ahol végigjárhatjuk azokat az élet-történéseinket, ahol megtörtük a szerelmet, megtörtünk benne, azért, hogy most másképpen dönthessünk. Az ötödik terem a tükrök terme, amely segít kilépni azon harcainkból, melyeket saját én-részeinkkel folytatunk a másik tükrén keresztül. A hatodik terem energiája elhozza a megbocsátást saját magunknak és az összes társnak, akivel valaha szerelmet éltünk meg azokért a közös tapasztalásokért, amiket nem a legtisztább szerelem-energiából teremtettünk.

A hetedik terem EGYség élményére készít fel az előző hat terem, melyet Magdaléna szavai adnak vissza a legszebben:  “Egymás karjában ébredtünk és nem tudtuk mikor aludtunk el. Belenéztünk egymás szemébe és most nem voltak falak, bizalmatlanság és kérdések. Könnyek lepték el a szemeinket, végigfolytak az arcunkon és a testünkön, egybeolvasztva a bizalmat, tudást és létezést. Kezeivel megcirógatta az arcomat és azt mondta: „Köszönöm, hogy ennyire szeretsz és elviszel azokra a helyekre, ahová jársz. Én én vagyok, azért mert te vagy”. „És én azért vagyok, mert te vagy.” – mondtam.”

A Téli Napfordulóval (december 21.)  érkezett meg az a hét meditáció, melynek segítségével te is bejárhatod a beavatási utat, és befogathatod mindazt, amely most a Föld terébe áramlott a Szakrális Menyegző energiájával kapcsolatban.