Mária Magdalénától: „Az Istennőt hívtam az életembe, mert lánygyermekként szükségem volt az ajándékaira, tudtam ő tud megtartani az időben és térben úgy, hogy esik se hasson rám. Megismételtem, úgy ahogy elmagyarázták nekem: Szellem vagyok, és mindig az leszek, nem hatnak rám az emberi törvények és az igazság emberi értelmezései.”

Sokszor elolvastam már ezeket a sorokat, de régebben nem értettem teljesen. Nem értettem mit ért az alatt Magdaléna, hogy szüksége volt az Istennőre. Régebben azt gondoltam, hogy mi mást választhatott volna, mint az Istennő útját. Mert egy ideig abban éltem, hogy az Istennő a minden, belőle születik minden és hozzá tér vissza. Más utak követői meg gondoltak mást. Ők mást láttak mindennek, számukra más volt az igazság.

És hogy látom ma? Úgy látom, hogy vannak gyönyörű erők, amit az emberiség a tér-idő  különböző pontjain előhívott az energiák végtelen táncából és megpróbálta tapinthatóvá tenni a megnyilvánulatlant, az az EGYet, ami mindig EGY. Melyik az igazi? Istennő? Allah? Jézus? Buddha? Melyik az igazság? Mindegyik és egyik sem. Mindegyik átjáró az EGYbe, de egyik sem abszolút igazság. Ha megpróbáljuk azzá tenni, elveszük a szétválasztottság illúziójában, ha engedjük őket lenni és magunkat repülni velük, akkor elvisznek az EGY végtelenjébe.

Neal Donald Walsch tegnapi emailjében így ír a Világban zajló változásról: „Át fogja hatni (sőt már át is hatja) életünk minden aspektusát: a kormányainkat, a politikát, a gazdaságot, a pénzügyi stabilitást, az ipart, a szociális berendezkedést, az oktatási rendszert, a vallásokat, a hitrendszereket, a szokásainkat és hagyományainkat. Valójában az emberiség teljes Kulturális Történetét”

Tudom és érzem, minden porcikámban, lényem minden egyes atomjában. És ezzel együtt azt is éreztem, hogy a Papnő Iskola is változni akar ezzel a nagy változással. Ez részben már korábban elindult benned, és most még tovább lépett. Ide:

2006 novemberében indítottam először Magyarországon pap/női képzést a Danu Pap/nője Iskola keretein belül.  A Danu Pap/nője Iskolában azt az ősi női spirituális utat fedeztük fel újra, mely az írott történelem előtti időkre nyúlik vissza, és amelynek hitrendszere alapját képezte egy többezer évig tartó háború, erőszak, szociális és nemi hierarchia nélküli Világnak.

Idén a Pap/nő Iskola teljesen megújulva indul útjára:

“Túl az ideákon, hogy mi helyes és helytelen van egy tér. Ott találkozom veled.” (Rúmi)

Mit tesz a Pap/nő? A VARÁZSLATBA VISZI EL AZ EMBEREKET. És mi a Varázslat? Az elme kontrolljának elengedése, a megadás, ahol megszűnik jó és rossz, helyes és helytelen és csak a LÉTEZÉS marad. Varázslat az, amikor kinyílik a híd a látható és láthatatlan között, megnyílunk a térben áradó energiáknak és odaadjuk magunkat a velük való együtt táncnak.

Az emberiség történelme folyamán különböző nevekkel, ábrázolásokkal, hitrendszerekkel próbálta leírni azt az EGY erőt, ami valójában nem nevesíthető, mert egyszerűen csak van.

Az EGY bármelyik névvel, formával ellátott isteni erőn keresztül elérhető, hiszen az EGY fénye az, amiből a teremtett világ kiárad. Bármi kapu lehet az Egység megéléséhez – legyen az Istennő, Allah, Jézus vagy egy alma – és a kapu a szándékaink szerint nyílik és marad zárva.

„Keresd a Lelket, és Lélek leszel. Kutasd a kenyeret, és kenyérré válsz. Bármit keresel, azzá válsz.” (Rúmi)

A Pap/nő Iskola azokat várja, akik érzik magukban a Lélek ösvényének lüktetés, azokat, akik vágynak túllépni a világokat és világot szétválasztó fátylon és visszaérkezni oda, ahol minden összeér és minden EGY. Azokat várja ez a képzés, akik hívást éreznek arra, hogy másokat is segítsenek az EGYségbe érkezésben és a szeretetből fakadó életben:

Lélek-Láng Pap/nő Iskola

indul: 2011. november 4-én

Az eddig hároméves Iskola ebben az évben kétévessé változik és megújul.  Továbbra Az első és második spirál (év) anyagát összeötvözve egyben “táncolják” végig a résztvevők. Az első spirálban eddig az évkörrel ismerkedtünk, illetve annak transzformáló hatását engedtük be az életünkbe, észrevétlenül már elkezdtek a résztvevők beavatódni pap/női “szakmába. A második spirál pedig már nagyon tudatosan a “szakmára” való visszaemlékezésről szólt (szertartások megtervezése, vezetése, gyógyító tér megtartása, elemekből olvasás, világok közötti utazás, orákulum és Istennő-megtestesítés).

Most a két spirál tanításait egy évben fonom össze Onodi Renáta papnői segítségével, aki ebben az évben aktív segítőm volt az első évesek folyamatában, novembertől kezdve pedig tanítóként tevékenykedik mellettem. A gyorsított folyamatot az a tudat-tágulás és rezgés-emelkedés teszi lehetővé, ami az elmúlt néhány évben történt, illetve most is történik. A tudat-tágulással könnyebb az emberek számára az elengedés és megadás, ezért a transzformációs folyamatok egyre gyorsabbak és örömtelibbek, ami így teret hagy arra, hogy a pap/nők figyelme kinyíljon a pap/női tudás gyakorlata felé.

A képzésnek továbbra is része a női út, a természet ciklikus változása mögött meghúzódó erőkkel – melyeket az őseink Istennőkként tiszteltek – való együtt áramlás, mert ez az út nagyon szépen és mélyen beavat az emberi folyamataink működésébe és mert ez az út hatalmas szabadságot biztosít a rendszerekből való kilépésre és az élet teljességének tapasztalására. De túllépünk ezen a rendszeren is a képzésben helyet kapnak férfi spirituális utak elemei és erői is. És helyet kap mindaz, amit az évek során a teremtésről megtanultam.

“A célunk immár: fölébredni az álomban. Ha fölébredettek vagyunk az álomban, az ego teremtette földdráma véget ér, és egy jóindulatúbb, csodás álom bontakozik ki. Ez az Új Föld.” (Eckhart Tolle)

Pap/nőként ébresztünk, megmutatjuk a szenvedésből kivezető ösvényt és felébresztjük az öröm, szépség és élet szentségének szunnyadó emlékeit, felébresztjük az embereket valódi Ragyogó Önmagunkra, ébresztői és teremtői vagyunk az új csodás álomnak.

A Pap/nő Iskola tematikájáról további információt ide kattintva olvashatsz!

Ha kérdésed van, vagy jelentkezni szeretnél írj nekem: kriszta@vereskriszta.com

És addig is a szeretet választásának jegyében hívlak a Magdolna erejét idéző szertartásomra:

MAGDOLNA LÁNG SZERTARTÁS
2011. október 1. 16:00-20:00

Mária Magdaléna a Lélek Lángjának őrzője. Mert ez a Valódi bennünk. Magdaléna Lángja az erő annak választására, hogy túllássunk a fizikain, az illúziókon és összekapcsolódjunk azzal, ami a Valódi. A Lélekkel.

Magdaléna ennek az erőnek az eszenciája. Magdalénát és Vele ezt az eszenciát mindannyian magunkban hordozzuk. És most van itt az ideje, hogy azt éljük, akik Valójában Vagyunk. És ezzel, a Valódival, Lelkünk fényével itassuk át a fizikait, a megnyilvánult világot.

Ezen a szertartáson Magdaléna eszenciájával kapcsolódunk képeken, hangokon, meditáción és érintésen keresztül. A belül élő Magdalénát ébresztjük a Vele való találkozáson, rituális olajozáson, táncon és a bennünk szunnyadó erőbe lépésen keresztül.

A szertartásról ide kattintva olvashatsz tovább! 

Jelentkezéshez küldd el nekem a MAGDOLNA-LÁNG szavakat, a neved, a címed emailben: jelentkezem@vereskriszta.com (A szertartás részvételi díja 5000Ft.)

 

Szeretettel,

Veres Kriszta