“Én vagy Ő, aki mindig volt, van és lesz. Halandó fátylamat még fel nem lebbentette.” – Saisban, az Ősi Egyiptom egyik városának Ízisz Szentélyében volt olvasható ez a felirat.

Évekkel ezelőtt hallottam először ezt a mondatot egy előadáson, és a szívemet átjárta a vágy, hogy Ízisz fátyla mögé pillanthassak. Akkor még azt hittem, hogy Ízisz volt az Ősi Egyiptomi évkör középpontot tartó Istennője, aztán isisEgyiptom földjén, az ősi Templomokat először bejárva megértettem, hogy Ízisz maga Egyiptom földje. Amikor itt lépek, Ízisz testén lépek.

Az elmúlt három évben rengeteg utazást tettem a fátyol mögé. Illetve, ahogy Ízisz volt, van és lesz, teszek a mai napig és kétségem sincsen afelől, hogy még rengeteget teszek majd.

Egyiptom örök, és a fátylak mögé rejtett misztériumai is az öröklétben várják azokat, akik a halandóság hitrendszeréből kilépve, átlépnek oda, ahol az öröklétünk lakik: a LÉLEKBE.

Mindig hálás leszek azért, hogy nem volt sok előre megszerzett tudásom Egyiptomról, mert így nem voltam előre befalazva az elme magyarázatai közé, hanem felfedezhettem mindent a Lélekből, kapcsolódhattam Ízisz földjének Lelkével a Lelkemből, és így az ősi templomok és az ősi helyek szép lassan elkezdték feltárni, megmutatni a fátyol mögé rejtett misztériumaikat.

A gizai fennsík három piramisa nem temetkezési hely volt, a piramisok eredetileg nem temetkezési helynek épültek, az egy más kérdés, hogy a későbbiekben a Nagy Piramis energetikáját követve építettek piramis alakú temetkezési helyeket azért, hogy a hely rezgése segítse a Lelket a másik Világba való átlépésbe, úgy ahogy a Nagy Piramis az élőt segíti.

A temetkezési templomoknak titulált templomok sem azért épültek, hogy emléket állítsanak a fáraók és királynők nagyra nőtt egójának, mindegyik helyen szépséges beavatási kódokat őriz, amellyel össze tud kapcsolódni az, aki elmét elengedve, Lélekben lépve közelít.

Sorolhatnám oldalakon keresztül mindazt, amit Ízisz fátylai mögött járva Egyiptom odaadott. Részleteit már át is adtam meditációk formájában, de persze a személyes élmény, a személyes összekapcsolódás teljesen más.

Tudod és érzed, ha hívnak Téged Ízisz fátylai, tudod és érzed, ha rejt számodra valamit ez az ősi Föld:

Lefátyolozott Ízisz – Csoportos Lélek-Utazás Egyiptom földjén

2021. október 12-23.

 

Október 12.  Repülés Kairóba, transzfer a szállodába

Október 13.  Gizai Fennsík (középső Piramis), Mena House reggeli, Dahshouri Piramisok, repülés Aswanba

Giza három piramisa Orion öve, azaz ehhez a három csillaghoz hangolt. A Szfinx a Szíriuszi Macskalényeket ábrázolja egy elképzelés szerint, akik szintén jelentős szerepet játszottak az ősi Kemet megalapításában. A Nagy Piramisra, és a Szfinxre így tekinthetünk, mint az Orion és Szíriusz energiájára a tájban, azaz Ozirisz és Ízisz energiájára.

Dahshourban a három piramis (Hajlított, Vörös és Fekete Piramisok) között volt valamikor Ízisz egyik legfontosabb Szent Ligete. Tökéletes EGYségben dolgozott itt EGYütt Papnő és  Őrző.

Október 14. Kalabsha Temploma

Ezen a szigeten öt különböző núbiai templom található. A fő templom Mendulis – Hórusz núbiai neve – temploma, ahol Mendulis keselyűköpenyébe burkolózva várja mindazt, amit elengedni vágyunk. Kertassi – Hathor núbiai neve – szentélye pedig az első kapu az Álmok Útján.

Október 15. Philae Temploma, kihajózás a dahabeyaval

A papnő sziget az eredeti Szent Sziget, ahol Ízisz Ligete őrizte Ozirisz testének egy darabját. Volt itt egy barlang, ahonnan az áradás “indult”, a folyót Ízisz Oziriszért hullatott könnyei duzzasztják fel. Az Ízisz Templom más funkciói mellett az Isteni Házasság helyszíne volt. Itt egyesült a beavatott Fáraó a beavatott Királynővel, aki magát Íziszt, azaz Egyiptom földjét testesíti meg. Ízisz a trón, tőle kapja a jogot a Király az uralkodásra.

Október 16.  Kom Ombo Temploma

KomOmbo a Dualitásból az EGYbe Templom, a krokodil beavatások helyszíne is.

Október 17. Edfu Temploma és Al Kab Temploma

Edfu Hórusz Temploma. Hórusz a Fény-gyermek, aki Ízisz és Ozirisz nászából születik, itt ebben a Templomban folytatódik tovább Ízisz és Ozirisz története.

El Kab apró, de annál különlegesebb templom, melyet Hathornak és Nekhbetnek épített III. Amenhotep és Tiye Királynő, Akhenaten apja és anyja. A portal, melyen keresztül Akhenaten, a csillaglény belépett a földi síkra.

Október 18. Esna és Karnak Temploma

Esna a varázslat temploma, az Annunaki kapcsolódásinkat gyógyító hely.

Karnak Temploma az Amun Papság egykori központja, rengeteg kódolt misztériummal. Itt található Sekhmet “élő” szobra.

Október 19. Királyok Völgye és Hatshepsut Temploma, este Luxor Temploma

A Királyok Völgye sírjainak ábrázolásai a  testből való kilépés, Fénybe való átlépés misztériumairól tanítanak sokat.

Hatshepsut Királynő és egyben Fáraó, különleges szerepet töltött be Egyiptom történelmében, hiszen nőkét ült Egyiptom trónján. A Temploma a Mátrixról való leválás erőteljes portálja.

Luxor Temploma, az Ember Temploma. A Templom különböző részei megfelelnek az emberi test különböző részeinek, így erőteljes gyógyító helye a testnek.

Október 20. Dandara Temploma és utazás Marsa Alamba

A Dandarai háromszintes Hathor Templom Egyiptom szívcsakra temploma, ahol a Hét Hathor lágy, de erőteljes energiája vezeti a belső transzformációs folyamatot.

Október 21-22. Pihenés a Vörös Tengernél, Marsa Alamban

Október 23. Hazarepülés

Akkor érdemes velem utaznod ha nem elmebéli információkat akarsz, hanem felfedeznéd az ősi helyek energiáját, és azt, ami a Lelked és Egyiptom Lelkének találkozásából előbukkan.

Az utat egyiptomi utazási iroda szervezi és bonyolítja, én vagyok a spirituális rész vezetője és az energia-folyamatok megtartója.

További információért írj nekem: jelentkezem@vereskriszta.com