Mi hozott ide – kérdezte tőlem tegnap Islam, egyiptomi reiki mester és coach, akivel már többször összetalálkoztam különböző spirituális összejöveteleken. Nem tudom – válaszoltam – visszahívott ez a föld. És tényleg, október végén azzal mentem haza, hogy nem fogok ideköltözni, és két hét múlva másra sem vágytam, csak arra, hogy Kairóban élhessek. És a hívás erős volt, felül írt minden logikát. És most itt vagyok. Minek? Élni a pillanatot.

Miközben ezeket a sorokat írom az erkélyem alatt a szokásos reggeli életkép zajlik, férfiak kiabálnak, vagy legalábbis hangosan beszélnek J, de ez az európai fülnek már túl nagy zaj. Mégis imádom, otthon-érzés. Imádom a mindenféle hangokat, kiabálás, madarak, duda, majd csend. Néha már innen fentről megismerem, hogy ki kiabál. Mert olyan az utcánk, mint egy falu. Ismerjük egymást. Amikor végigmegyek az utcán a hotel előtt tanyázó taxisok, és a házak portásai ismerősként üdvözölnek. A sarkon a trafikos mindig hatalmas mosollyal fogad. A boltban emlékeznek arra, hogy hol lakom és hová kell kiszállítaniuk azt, amit vásároltam. Tudják, mikor vagyok itthon és mikor nem. Amikor a barátnőm meglátogat, a szomszéd ház portása már az utca végén azzal üdvözli, hogy jöjjön nyugodtan, mert már hazajöttem.

Kinézek az ablakon, és mosolyognom kell. Rálátok a négycsillagos szálloda falaira, amiben benne van az egyiptomi káosz. Az utcafontra néző fal tökéletesen szép és harmonikus, de az oldalfal befejezésével már nem törődött senki, meghagyták vakolatlanul, festés nélkül. És imádom ezt az összevisszaságot, szerelmes vagyok az egészbe.

Imádom, hogy lépten-nyomon őrült szituációkba botlom. Egy hete Mony barátnőmmel és egy helyi Békeszervezet két képviselőjével elmentünk egy helyi parkba. Béke-falut – egy hétre tervezett, békét a középpontba állító rendezvénysorozat – szerveznek, amiben engem és Monyt is felkértek különböző meditációs-szertartásos események megtartására. Persze mindez egyiptomi módon történik. Két hét múlva lenne a rendezvény, de még nincsen helyszín. A park egy lehetséges helyszín, de semmi sincs lefixálva. Bemegyünk a park igazgatójának szobájába, leülünk. Az igazgató abbahagyja az addigi tárgyalását, és beszélgetni kezd a Békeszervezet embereivel. Az idős hölgy, akivel eddig beszélt hirtelen hozzám fordul, és beszélni kezd hozzám arabul. Nem tudom miről, csak azt hallom, hogy nagyon szenvedélyes és sokszor kimondja Mubarak nevét. Mony egy idő után félbeszakítja azzal, hogy nem beszélek arabul. Nem zavarja beszél tovább. Monyn keresztül megtudom, hogy a forradalom azon napjáról beszél, amit a Tevék Napjának ismernek (ekkor szabadított rá a békés tüntetőkre a kormány tevéken és lovakon érkező fizetett orgyilkosokat), ő is ott volt és végignézte mi történt. Miért beszél nekem erről? Halvány fogalmam sincsen. Mindegy azóta már újra az igazgatóval beszél, de nem sokáig. Mert megjelenik az ablakban egy férfi a kezében két csavarral. Megmutatja az igazgatónak és fontos eszmecserébe kezdenek. A hölgy visszafordul hozzám és beszél tovább a Tevék Napjáról arabul. A csavaros férfi eltűnik, a Békeszervezetesek gyorsan magukhoz ragadják a szót, én meg megkérdezem a hölgytől, hogy miért nem megy el a Mubarak perben tanúskodni. Erre ő Monyhoz fordul és elkezdi mesélni az életét, és a fiát, aki Dubaiban él. Ismét megjelenik valaki az ablakban, egy ráncos arcú idős férfi turbánban, neki is fontos mondandója van, a béke-megmozdulásos tárgyalás ismét félbe szakad.

Csak figyelem ezt az őrületet. Ismét olyan érzésem van, hogy valami bohózatba kerültem, ahol különböző dimenziók érnek össze, látszólag ok nélkül, összeérnek, majd mennek tovább, és sose derül ki miért találkoztak. Ez Egyiptom. Hagyj fel az értelem keresésével, mert itt olyan nincsen. Csak úgy történnek a dolgok, mindenki csinál valamit, aztán majd lesz valahogy. Imádom. Egyiptom, ahol felesleges a tervezés, mert minden magát alakítja. Ahol a dolgok, csakúgy lesznek, megtörténnek. (Igazából ez az Élet, csak máshol jobban sikerült kontrollálnunk és ezzel el is vesztette az ízét.)

A semmiből kibomló rejtélyek földje. Ez volt a tapasztalásunk a márciusi szakrális utazásunkon is. Teljesen rejtélyes az ősi templomok és temetkezési helyek Őrzőinek származása is. Meghatározó élmény volt  kis csapatunk számára a galabéjába öltözött, napszítta bőrű őröknek a jelenléte és a rituáléinkba való bekapcsolódása. Én azért szeretem őket Őrzőknek nevezni, mert tényleg az az érzésem velük kapcsolatban, hogy egy olyan sivatagi törzshöz tartoznak, akik azt a feladatot vállalták, hogy őrzik az ősi misztériumokat és azokat tovább is adják azoknak, akikről azt érzik, hogy erre nyitva vannak. Az Őrzők a szakrális utazásaink során folyamatosan bekapcsolódtak a szertartásainkba, illetve folyamatosan elvezettek minket az ősi épületek energia-pontjaihoz, ahol segítettek rituálisan összekapcsolódni a hellyel és annak energiájával. A legszebb és legelképesztőbb élményünk velük a Luxori Templomban volt. Este hét körül egyenként indultunk el a Templom belsejébe vezető úton, hogy aztán majd összetalálkozzunk a szülő-szobának nevezett térben. Az összetalálkozásunk után meditálni kezdtünk, akkor még csak két Őrző és egy rendőr tartózkodott a térben. Miközben meditáltunk folyamatosan nőtt körülöttünk a csend, ugyanis az Őrzők kivezették onnan a nem hozzánk tartozókat, és megtartó gyűrűként körbe vettek minket. Mire kinyitottuk a szemünket voltak körülöttünk vagy tizenöten. Körbe rendeztek minket, és az egyikük elkezdett nekünk különböző hangokat adni, amit aztán a körünknek utána kellett énekelni. Mélységes, szépséges és erőteljes élmény volt.

Nem volt rá semmi kézzelfogható bizonyítékom, hogy ők tényleg az ősi tudást továbbadó Őrzők, de mégis teljesen biztos voltam benne. És később erre megerősítést is kaptam egyiptomi barátaimtól, akik több történetet meséltek arról, hogy az Őrzők mennyi saját spirituális tanulmányaikat megerősítő történetet – amit egyszerűen csak tudnak – osztottak meg velük a helyekkel kapcsolatban.

Egyiptom rengeteg hasonlóan spontán és őrült élménnyel ajándékozott meg, de nem csak ezzel, hanem varázslattal és emlékezéssel is. Októberben ismét szakrális utat szervezek a Váratlan, Varázslat és Beavatás földjére:

Szakrális Utazás Egyiptomba Veres Krisztával
2011. október 26-november 4.

Varázslat – a szó szoros értelmében. Amikor tavaly márciusban Kairóban jártam, azt kérdeztem, hogy hogy élhet itt bárki is. Majd néhány hónap múlva azon kaptam magam, hogy imádom ezt a helyet. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, mintha varázslat történt volna velem. Varázslat, amit nem lehet megmagyarázni, hiszen látom a városban a szétdobált szemetet, látom a befejezetlen házakat, a rendetlenséget, és mégis imádom az egészet. Meglátom és a szívem kitágul. Varázslatot áraszt a város, és az ország, ami megérint, és örökre veled marad.

Beavatás – A különböző földeknek különböző rezgése és ereje van. Tapasztalásaim szerint Egyiptomnak az ereje maga a BEAVATÁS. Egyiptom földjével való összekapcsolódás felébreszti benned azokat a rejtett erőket, amiket korábban már birtokoltál, az Egyiptommal való fizikai kapcsolat aktiválja benned az előző életek beavatásait. És mindezért semmit sem kell tenned, egyszerűen elég az, hogy itt vagy. És ez fordítva is igaz, ha erőlteted, ha keresed, akkor távol marad az ajándék. A beavatás ajándékát úgy kapod meg, hogy észre sem veszed, csak később, amikor hazamész eszmélsz rá arra – ha ráeszmélsz egyáltalán -, hogy valami megváltozott, hogy hirtelen más lettél. Mindegy, hogy tengerpartra érkezel-e pihenni, vagy tudatosan odaadja, azt, ami megérett az ébredésre benned fel fogja ébreszteni.

Március elején szintén csoporttal jártuk végig Egyiptom ősi helyeit, akkor, amikor éppen beléptünk a Maja naptár kilencedik hullámába, ami az Egység Tudatosság rezgésének létrehozataláról szól. Most hasonlóan érdekes időben járunk majd Egyiptom földjén, ugyanis október (28-án) végén kilépünk a kilencedik hullámból, azaz akkorra élnünk kellene ezt a rezgést a fizikai szinten. A kilencedik szinttel a maja naptár úgymond véget ér, ezután már csak egy szint van, a Szentélyek Szentélye, ahová csak a papok léphettek az ősi időkben.  Szimbolikus értelemben érthetjük ezt úgy, hogy azon szakaszába lép az emberiség, ahol eggyé válik a belül hordozott Istenivel és innen teremt Új Világot.
Chuck Spezzano szeptemberi hírlevelében szintén a születés hónapjának nevezte az októbert, és még tovább erősíti az időszakot a november elsejére virradó éjszaka, az Ősök közelléte és a Világok között nyitvalévő kapu, melyen keresztül átléphetünk lényünknek az EGY-gyel való teljességébe.
Biztos vagyok abba, hogy a következő két hónap sok kavarodást hoz majd világszinten, mindenfelé, melyek mind azt a cél szolgálják majd, hogy az EGYséget, azaz a félelem helyett a szeretetet tudjuk választani.

Az októberi szakrális utazást ennek a három dolognak szenteljük: VÁRATLAN, VARÁZSLAT ÉS BEAVATÁS

Utazunk a VÁRATLANNAL, minimális tervezéssel, megengedve, hogy a felkeresett helyek pillanatnyi energiája vezessen minket. Az energetikailag erőteljes szent helyeket szertartásosan járjuk végig így megnyitva magunkat a VARÁZSLATNAK. És mindannyian keresztül megyünk az egész csoport által támogatott személyes utazáson, mely azt a célt szolgálja, hogy tudatosíthassuk azt a BEAVATÁST, amivel Egyiptom földje meg akar minket ajándékozni (szintén megengedve, hogy a helyek megmutassák kinek a folyamatára hol kerül sor).

Nagyon boldog vagyok ettől az úttól azért is, mert azt érzem, hogy egyre több ajándék és inspiráció érkezik Egyiptomtól arra is, hogy a tervezett október csoportos utazás még több mély megélést hozzon mindenkinek. Nem szeretem a turista programokat, és boldog vagyok, hogy az ország egyre jobban kinyitja magát előttem, és így az ajándékait másokkal is megoszthatom. A legújabb éjszakai-tüzes-sivatagos látogatás mellett még egy csomó olyan dolog került bele az októberi programba, amit szeretnék Egyiptomból megosztani azokkal, akik hívást éreznek erre az útra. Például a megszokott piramis közelében, mindentől elzárt turista-hotelek helyett Kairó belvárosában, Zamalekben lakik majd a csoport egy kis hotelben. Zamalek a Níluson ringatózó sziget, tele szép házakkal, éttermekkel, üzletekkel, fákkal és virágokkal. Luxorban is sikerült egy teljesen másfajta átélést adó szálláshelyet találnom. A folyó nyugati partján lakunk majd lakásokban, így sokkal inkább beleolvadva a helyi környezetbe, de élve a kényelemmel is, amit a házhoz tartozó úszómedence ad. És persze Kairót nem hagyhatjuk el a kedvenc egyiptomi ételeim kipróbálása és a Tahrir Tér energiájával való kapcsolódás nélkül. Az utazás időpontját pedig direkt úgy választottam, hogy beleessék a november elsejére virradó éjjel, ami a Barlang Asszonyának éjszakája. Az éjjel, amikor nyitva a világok közötti fátyol és az ősök szellemei közel hajolnak, hogy tápláljanak bölcsességükkel. Évek óta ilyenkor Inanna ősi sumér mítoszának szakrális drámában való felidézésével kapcsolódunk az éjjel energiájával. Ezt most a csoporttal is szeretném megtenni, és azt gondolom, hogy ehhez Luxor az ősi temetkezési helyekkel és templomokkal ideális helyszínünk lesz (Abüdoszról már ne is beszéljünk:-)).

október 26.        Repülés Budapestről Kairóba, transzfer a szállodába.
okóber 27-29.        Kairó – Piramosok, Szakkara, kopt negyed, bazár, Egyiptomi múzeum. Majd 29-én este repülés Luxorba.
október 30-november 2. Luxor és környéke – Királyok és Királynők Völgye, Hapshepszut Templom, Luxor és Karnak Templom, Abüdoszban Ozirisz Temploma, Denderában Hathor Temploma. Majd november 2-án este utazás Hurghadába.
november 3.     Pihenés Hurghadában a tengerparton
november 4.     Repülés Budapestre.

 

Részvételi díj: 159 000Ft/fő + repülőjegy (a repülőjegy jelen pillanatban 117 500Ft körül mozog), ha szeptember 15-ig bejelentkezel. 15 főre van helyem, illetve a repülőjegy ára is változik, azért javaslom, hogy minél hamarabb dönts a részvételi szándékodról.

A részvételi díj tartalmazza a szállást reggelivel háromcsillagos szállodában Kairóban, Luxorban lakásokban félpanzióval, Hurghadában négycsillagos hotelben félpanzióval, a transzfereket, kirándulásokat helyi idegenvezetővel, az alap-belépőjegyeket, és a szertartások díját. (az ár kétágyas szobákban való elhelyezésre vonatkozik).

Jelentkezéshez küldd el nekem az EGYIPTOM szót, a nevedet és a telefonszámodat emailben: jelentkezem@vereskriszta.com