“Avalon az a világ, amit ismertünk akkor, amikor még kapcsolódtunk a lágyságunkhoz, ártatlanságunkhoz, a lelkünkhöz. Ugyanaz a világ, amit most is látunk, de átitatva a szeretet erejével, reménnyel, hittel és csodákkal. Könnyen átléphetünk ebbe a világba, mert azt, hogy mit látunk a mi választásunk. És a köd szétválik, amikor elhisszük, hogy Avalon mögötte van. És ez a valódi csoda: szétválasztani a ködöt, átállítani a látásmódunkon és visszatérni a szeretethez.” (Marianne Williamson)

 2003. decemberében az amszterdami repülőtéren rátaláltam egy filmre, és az életem gyökeresen megváltozott. Avalon ködbe vész – bár buta módon Artúr és a nők címen fordították le magyarra – ez volt a film címe.

Már a film legelső filmkockái megbabonáztak, ahogy Morgaine La Fay siklik a ködbe vesző tó vizén, halad Avalon bárkáján az Istennő szépséges szigete felé. A sziget felé, ahol egykor együtt táncolt tündér és ember, és ami az emberi szívek bezárulásával tovatűnt a ködfátyol mögé. A fátyol mögé, ahová a szív megnyitásával újra eltalálunk és észrevesszük, hogy a köd mindig is csak az elménkben létezett. Avalon élőbb, mint valaha, és soha nem kell elhagynunk. Csak a szívünket kell nyitva tartanunk.

Tavaly azt éreztem, hogy egy időre elbúcsúzom az Avaloni utazásoktól, és a Lelkemben utazom most már tovább Avalon energiájával, de a szeptemberi Lemuriához kapcsolódó programokon nagyon világosan átjött, hogy jövőre visszahív Avalon. Készülődik még egy utazás,  ahol a különböző papi/papnői múltak sérüléseit fogjuk oldani:

 Szakrális Utazás Avalonba Veres Krisztával
2016. augusztus 20-27.

Ha nem tudtál velünk tartani, de szeretnéd életedbe hívni a idei Avaloni Zarándoklat pap/női életek sérüléseit gyógyító energiáját akkor szeretettel ajánlom figyelmedbe a hanganyagokat:

AVALON 2016 Hanganyagok

2016. szeptember 7-én kezdem küldeni

A 9 hanganyag kedvezményes díja 7500Ft, amennyiben megrendelésed megérkezik szeptember 6-ig.

Megrendeléshez küldd el a neved, telefonszámod és az AVALON 2016 szót ide: jelentkezem@vereskriszta.com

„A célunk immár: fölébredni az álomban. Ha fölébredettek vagyunk az álomban, az ego teremtette földdráma véget ér, és egy jóindulatúbb, csodás álom bontakozik ki. Ez az új föld.” (Eckhart Tolle)

Minden nép emlékezetében ott él a vágy a tovatűnt, elveszett, szebb világ iránt, ami egykor a miénk volt. Nevezik ezt a vágyott, eltűnt szebb világot Atlantisznak, Édenkertnek, a magyar hagyomány a Tündérhonnak, a kelta tradíció pedig Avalonnak hívja. A legendabeli Avalon az Örök Tavasz Szigete, az Istennő Alma-ligete, ahol meggyógyul minden seb és örök boldogságban élnek a lelkek.

Van dél-nyugat Angliában egy apró varázs-város: Glastonbury. Igazi Tündérek földje, ahol megfér egymás mellett az összes spirituális ösvény, ahová összegyűlt az összes spirituális tanítás. Glastonburyt Avalon evilági tükörképének nevezik. Erőteljes energiával bíró hely, itt találkozik össze az Angliát átszelő Mihály és Mária vonal, szellemi zarándokhely már a kőkor óta.

A tovatűnt, elvesztett Édenkert annak az álomnak a része, amit Eckhart Tolle földdrámának nevez. Az Édenkert nem egy távoli vágyálom, ITT TÖRTÉNIK, EBBEN A PILLANATBAN!

Az, amit Új Földként újrateremteni vágyunk valójában volt már létező Földi Valóság, éltük már Lemúrián. Mindannyian emlékként magunkban hordozzuk.

És vannak közöttünk olyanok, akik ennek az emléknek ébresztői, ők az Őrzők.

Az Őrzők energetikailag visszakapcsolódnak Lemuria Őrzői csoportjához. A Lemuriai Őrzők tartották meg az éjjelt saját Forrásra, Lélekre, EGYre hangoltságukban és ebben ringattak, erre emlékeztettek mindenkit. A rend őrzői, azé a rendé, amely jelen van akkor, amikor Lélekből élünk és kapcsolódunk.

A Lemuriai Őrzőkből születtek meg később a különböző papnői rendek csoportok, eredeti feladatuk ugyanaz volt, az orzokEGY LÉLEK dallamának közvetítése, a Lélekre való emlékeztetés és ilyen módon a belső rendből születő külső rend fenntartása.

Minden papnői rend alapvető feladata ez volt, ez gazdagodott azzal a minőséggel, amelyet a papnők a különböző Isteni és Istennői alakokon keresztül fizikaiban erőteljesebben átélhetővé tettek. De az Isteni és Istennői minőség az út volt, nem pedig az EGY szétnyirbálása, illetve az erőnek belülről kívülre helyezése, ahogyan ez később átalakult.

Azok, akik ma is valamilyen formában papnői-papi utat járnak kapcsolódnak a Lemuriai őrzői energiához, és nagy valószínűséggel rendelkeznek korábbi pap/női múltakkal. Ezen múltak sérüléseire kapunk az úton Avalontól gyógyítást és megerősítést tiszta Őrzői energiánkban.